Živý Betlém

 Živý Betlém a putování do Betléma v Starých Bříštích.