Otvírání studánek

 

Každoroční jarní Otvírání studánek. 

 Procházka kolem studánek v okolí Mladých Bříšť jarní přírodou, jejich symbolické odemykání. Putování je zakončena společným opékáním špekáčků a občerstvením.