Tradiční pouť k sv. Janu Křtiteli 

25. 6. 2006

7:30 Mše svatá

10:30 Slavná mše svatá celebruje P. Martin Brousil

12:00 Fanfáry

13:30 Odpolední koncert - Vysočinka

14:30 Pobožnost k sv. JAnu Křtiteli a Svátostné požehnání

20:00 Pouštění lodiček

22:00 Ohňostroj

 

Na 14 lidových řemesel, maňáskové divadlo a pohoštění na farním dovře