Občanské sdružení Čtveráci vzniklo v dubnu roku 2006 v Mladých Bříštích.

Svou činností navazuje na dřívější mnohaletou snahu jeho členů o rozvoj kulturních aktivit na vesnici.

O.S. Čtveráci pořádá v průběhu roku  řadu kulturních a společenských akcí celoregionálního dopadu.

Základním cílem sdružení je obnovovat  životaschopné kulturní tradice a hledat nové  formy kulturního a společenského  života na vesnici. 

Každoročně pořádáme např. Slavnost otevírání studánek, Staročeskou pouť, celodenní  jazzový festival, Samohyb rallye, cyklus adventních koncertů, ples občanského sdružení atd.

Při našich aktivitách hraje zásadní roli místo, kde se většina těchto akcí pořádá - historický farní dvůr  u budovy fary v Mladých Bříštích, kde jsme vybudovali malé podium v rámci uzavřeného prostoru dvora.

Novelou Občanského zákoníku se spolek v roce 2015 přeregistroval na Čtveráci z.s..